Liczba odwiedzin: 7144
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1004

Sebaldus MÜNSTERER do Ioannes DANTISCUS
Wittenberg, 1533-09-07
            odebrano 1533-10-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 118-119
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 20

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 80

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 260, s. 184 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu