Liczba odwiedzin: 22594
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1006

Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS
Vienna, 1533-09-11
            odebrano [1533]-10-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 329-332
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 226, s. 643-646
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 80, s. 220-222
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 573
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 603

Publikacje:
1AT 15 Nr 454, s. 623-626 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 261, s. 184-185 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu