Liczba odwiedzin: 15319
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1010

Łukasz of Ciechanów do Ioannes DANTISCUS
Płock, 1533-09-26

Regest polski: List polecający, napisany na prośbę udającego się do Dantyszka młodego szlachcica, Piotra Kanigowskiego; służąc nadawcy, okazał się on posłuszny, cnotliwy, pilny, szczery i wierny, toteż nadawca prosi, aby Dantyszek znalazł dla niego odpowiednie zajęcie na swoim dworze.
            odebrano [1533]-09-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 333-334
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu