Liczba odwiedzin: 14198
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1042

Stanisław KOŚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS
Jasiniec, 1533-11-14
            odebrano [1533]-11-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 240

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 408

Publikacje:
1AT 15 Nr 549, s. 769-770 (in extenso; polski regest)
2Listy polskie 1 Nr 20, s. 44-45 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu