Liczba odwiedzin: 2501
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1128

Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS
Prague, 1534-03-13
            odebrano [1534]-04-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 127-128
2kopia, UUB, H. 155, k. 216r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 509
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 85

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 277, s. 200 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu