Liczba odwiedzin: 12560
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #113

Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN
Cracow, 1518-07-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ONB, Cod. 13.597, k. 13r-v

Publikacje:
1CEID 2/1 Nr 8, s. 88-90 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu