Liczba odwiedzin: 3589
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1138

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1534-03-28
            odebrano [1534]-04-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 129
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 86

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 216, s. 398-399 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 280, s. 203, 410 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu