Liczba odwiedzin: 6932
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1154

Bonaventura CAMPEGIO do Ioannes DANTISCUS
Toledo, 1534-04-27
            odebrano [1534]-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, autograf, AAWO, AB, D. 4, k. 9

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 546
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu