Liczba odwiedzin: 1690
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #116

Ioannes DANTISCUS do [Jan BALIŃSKI]
Pressburg (Bratislava), 1515-05-25
            odebrano [Marienburg (Malbork)], [1515-06-13]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1594, s. 225
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 1, k. [1] missed in numbering after f. 173
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 518
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu