Liczba odwiedzin: 11704
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1213

Wojciech KIJEWSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1534-08-15
            odebrano [1534]-09-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 247, s. 203-210
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 498

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 613

Publikacje:
1AT 16/2 Nr 411, s. 68-69 (polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 293, s. 407 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu