Liczba odwiedzin: 15879
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1224

Philipp BISCHOFF do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1534-09-20
            odebrano 1534-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D.104, k. 166-167

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 638
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu