Liczba odwiedzin: 1423
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1232

[Ioannes DANTISCUS] do [Jan CHOJEŃSKI]
Löbau (Lubawa), 1534-01-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 13-16
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 134-136
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 116v-118r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 6, s. 13-18

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 245

Publikacje:
1Starożytności s. 69 (ekscerpt język: polski przekład)
2AT 16/1 Nr 23, s. 41-44 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu