Liczba odwiedzin: 14111
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1239

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1534-11-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 51 (TN), Nr 28, s. 113-114
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6553, k. 415v-416r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 272, s. 588-589

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 662

Publikacje:
1AT 16/2 Nr 585, s. 384-385 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu