Liczba odwiedzin: 353
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1255

Königsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1535-04-28?
            odebrano 1535-05-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1596, s. 417-419
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu