Liczba odwiedzin: 22152
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1263

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1535-01-09
            odebrano 1535-01-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 193-198

Publikacje:
1AT 17 Nr 19, s. 34-37 (in extenso; polski regest)
2BENNINGHOVEN Nr 85a, s. 46-47 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu