Liczba odwiedzin: 3569
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1279

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1535-02-16
            odebrano [1535]-03-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 647-648

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 420 (ekscerpt)
2AT 17 Nr 94, s. 122-123 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu