Liczba odwiedzin: 157
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1285

Johann REYNECK do Ioannes DANTISCUS
Åbo, 1535-02-28
            odebrano [1535]-04-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 104-107
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 14r-15v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 286

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 30

Publikacje:
1AT 17 Nr 118, s. 147-151 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu