Liczba odwiedzin: 15374
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #129

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
[Ghent (Gandavum)?], [1531, shortly after April 9]

Regest polski: Dantyszek dziękuje Valdesowi za zawiadomienie o liście Loffredo i za pomoc w sprawie Monteserico. Nie zaprasza go na obiad z powodu złej pogody. Nazajutrz obiaduje z posłem angielskim. Ma nadzieję, że na następny obiad przybędą do niego Valdes i Camillus.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 2[a]
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.2[a]

Publikacje:
1CEID 2/3 (Letter No. 50) s. 248-249 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu