Liczba odwiedzin: 4006
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1291

Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS
Gniezno, 1535-03-17
            odebrano [1535]-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 249, s. 167-170
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 19r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 20r-v

Publikacje:
1AT 17 Nr 160, s. 226-227 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu