Liczba odwiedzin: 2813
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1299

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1535-04-20
            odebrano 1535-04-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 92, k. 35, 38-39 + f. [1] missed in numbering after f. 39
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 263-264

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 44

Publikacje:
1AT 17 Nr 252, s. 341-343 (in extenso; polski regest)
2BENNINGHOVEN Nr 88, s. 48-49 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu