Liczba odwiedzin: 6056
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #133

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Barcelona, 1519-03-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 10v-11v
2kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 176/II, k. 12r-14r
3kopia język: łacina, XVI w., BS, R. 297, k. 9v-11v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 112, s. 417-421
5kopia język: łacina, XIX w., BK, 224, Nr 13, k. 8r-10r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 8, s. 6-8
7regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 46r-v

Publikacje:
1AT 5 Nr 34, s. 32-34 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 2, s. 136-139 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu