Liczba odwiedzin: 9917
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1352

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN) & Achatius von ZEHMEN (CEMA)
Gdańsk (Danzig), 1535-09-02
            odebrano 1535-09-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 105-112
2ekscerpt język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 5v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu