Liczba odwiedzin: 4752
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1356

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1535-09-16
            odebrano [1535]-12-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 137-141
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 24
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 16, k. 16r-17r (fragments)
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 15, k. 47v-54v
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 65v-76r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 124-141
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 19v-22v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 53 (TN), Nr 59, s. 181-192
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 58-65v
10ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 102 (enclosure No. 3)
11ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 764
12regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 92

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. XIX-XX (ekscerpt)
2Monumenta inedita s. 435-440 (in extenso)

Publikacje:
1ALTMEYER s. 334-335 (ekscerpt język: francuski przekład)
2RDHD 1889 Nr 14432, s. 1692 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3HÄPKE s. 287-288, footnote 1 (ekscerpt)
4DE VOCHT 1961 Nr DE, 310, s. 247-249 (angielski regest; ekscerpt)
5AT 17 Nr 482, s. 595-602 (in extenso; polski regest)
6Hanserecesse s. 275 (niemiecki regest)
7STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
8BENNINGHOVEN Nr 102, s. 56-59 (Beilage 3) (niemiecki regest)
9Españoles part IIIB, Nr 20, s. 327-328 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
10CEID 2/2 (Letter No. 61) s. 290-303 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu