Liczba odwiedzin: 5807
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1379

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1535-12-06
            odebrano [1536]-01-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 146-149
2ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 102 (enclosure No. 1)
3kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 26
4ekscerpt język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 20, k. 18r-19v (fragments)
5kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 17, k. 60r-65r
6kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 84v-91v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 153-166
8kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 24v-26v
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 53 (TN), Nr 108, s. 415-423
10kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 79-85
11ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 19r-v
12regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 95

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 443-448 (in extenso)

Publikacje:
1ALTMEYER s. 336-337 (ekscerpt język: francuski przekład)
2RDHD 1889 Nr 14525, s. 1702 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 315, s. 254, 277 (angielski regest)
4AT 17 Nr 579, s. 718-723 (in extenso; polski regest)
5BENNINGHOVEN Nr 102, s. 56-59, Beilage 1 (niemiecki regest)
6Españoles part IIIB, Nr 21, s. 328 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
7Españoles part II, Nr 80, s. 258-260 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
8CEID 2/2 (Letter No. 63) s. 315-324 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu