Liczba odwiedzin: 10175
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1388

[Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER]
Löbau (Lubawa), 1535-12-31


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 53-54
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 164-165
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 132r-133r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 53 (TN), Nr 123, s. 491-493

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 89r-v

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 317, s. 258 (wzmianka)
2AT 17 Nr 595, s. 745-747 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu