Liczba odwiedzin: 1681
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1390

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1536-05-15
            odebrano [1536]-08-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 118-119
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 296

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 38, s. 529-531 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 325, s. 268-269, 304 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu