Liczba odwiedzin: 9639
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #144

Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1519-07-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 23-24

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58c-d
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu