Liczba odwiedzin: 8201
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #146

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Barcelona, 1519-08-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 176/II, k. 103v-104v
2kopia język: łacina, XIX w., BK, 224, Nr 84, k. 76r-77v
3kopia język: łacina, XVI w., BS, R. 297, k. 84r-85r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 57r-v

Publikacje:
1AT 5 Nr 83, s. 80-81 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 4, s. 143-144 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu