Liczba odwiedzin: 24019
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1462

[Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon
Löbau (Lubawa), 1536-05-31


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 106-107
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 184-185
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 140v-141r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 83, s. 261-264
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 55r-v

Publikacje:
1AT 18 Nr 192, s. 217-219 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu