Liczba odwiedzin: 14026
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1471

Kulm (Chełmno) Chapter do [Ioannes DANTISCUS]
Kulmsee (Chełmża), 1536-06-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 68, k. 126 + f. [1] missed in numbering after f. 126

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 234

Publikacje:
1UBC Nr 909, s. 765-766 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu