Liczba odwiedzin: 4280
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1479

Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1536-06-08
            odebrano [1536]-06-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 2713, s. 1-2
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 93, s. 311
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 56, s. 170
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 599

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 238

Publikacje:
1NIEMCEWICZ 4 s. 64-65 (polski przekład)
2COPERNICUS 1854 s. 584 (in extenso; polski przekład)
3HIPLER 1857 s. 297 (in extenso)
4Kopernikijana Nr 7, s. 79 (polski przekład)
5Spicilegium Nr 10, s. 198-199 (in extenso)
6PROWE 1884 s. 158-159 (in extenso)
7DE VOCHT 1961 Nr DE, 329, s. 270 (in extenso)
8SIKORSKI 1968 Nr 375, s. 96 (polski regest)
9Kopernik na Warmii Nr 395, s. 489 (polski regest)
10RC Nr 355, s. 159 (angielski regest)
11DREWNOWSKI 1978 Nr 5, s. 230-231 (in extenso; polski przekład)
12COPERNICUS 1992 Rękopisy Nr VII.11-12, s. 15 (facsimile)
13Españoles part II, Nr 82, s. 261 (hiszpański przekład)
14NCG 6/1 Nr 100, s. 194-196 (in extenso; niemiecki przekład)
15AT 18 Nr 206, s. 236-237 (polski regest)
16KOESTLER 2002 s. 175-176 (ekscerpt język: polski przekład)
17COPERNICUS 2007 s. 186 (in extenso)
18COPERNICUS 2007 s. 197 (polski przekład)
19WASIUTYŃSKI 2007 s. 380 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu