Liczba odwiedzin: 13597
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1482

[Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI)]
Löbau (Lubawa), 1536-06-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 110 (b.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 177
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 90, s. 301-302

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 233
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu