Liczba odwiedzin: 16601
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1512

[Ioannes DANTISCUS] do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?]
Löbau (Lubawa), 1536-07-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 134-133(!), 129 (t.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 191-194
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 144r-145v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 115, s. 381-384
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 73
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu