Liczba odwiedzin: 3034
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1526

Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1536-08-01
            odebrano [1537]-02-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 150-151
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 28
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 21, k. 19v- 20r
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 18, k. 65v-67r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 92r-94v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 166-169
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 27r-v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 132, s. 433-436
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 81-94
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 96
11regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 600

Publikacje:
1CURTZE 1874 Nr 2, s. 315-316 (in extenso)
2VAN ORTROY App. A, Nr 2, s. 404-406 (in extenso)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 331, s. 271-272 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu