Liczba odwiedzin: 2588
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1538

Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS
Valladolid, 1536-09-13
            odebrano [1537]-07-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D.131, k. 29-30

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 311-312
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 420, 11

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 14, s. 84-86 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu