Liczba odwiedzin: 15247
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #154

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Wiener Neustadt, 1522-07-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 351, k. 71-72
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 19r-21r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 46, s. 177-184
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 14, s. 16-18

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 3-4
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu