Liczba odwiedzin: 23847
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #155

Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN
Klamm, 1522-07-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ONB, Cod. 13.597, k. 37r-v

Publikacje:
1CEID 2/1 (96-97) Nr 12 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu