Liczba odwiedzin: 8726
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1550

Ioannes MAGNUS, Hans BRASK & Magnus HARALDI do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1536-11-02
            odebrano Thorn (Toruń), [1536]-11-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 277-280

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 342
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 506

Publikacje:
1KOLBERG 1914 s. 44-45 (in extenso)
2MAGNUS 1992 Nr 28, s. 121-123 (in extenso; angielski regest)
3AT 18 Nr 399, s. 433 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu