Liczba odwiedzin: 14635
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1575

[Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER]
Cracow, 1537-01-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 185-186
2regest, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 378
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 195-196
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 147r-148r
5kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 3, s. 9-12
6regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 5r-v

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 2, p. 133-136 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu