Liczba odwiedzin: 10273
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1591

[Ioannes DANTISCUS] do [Jan LATALSKI]
Löbau (Lubawa), 1537-03-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 204 (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 413

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 19, p. 188-190 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu