Liczba odwiedzin: 16334
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #160

Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1522-09-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 13-16

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 7-8
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu