Liczba odwiedzin: 15852
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1617

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1537-04-06
            odebrano [1537]-07-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 8 + f. [1] missed in numbering after f. 8
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 309

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 42, s. 537-539 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 348, s. 289-291, 304, 307 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu