Liczba odwiedzin: 16324
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1622

Hieronymus AURIMONTANUS (GÜRTLER von Wildenberg) do Ioannes DANTISCUS
Thorn (Toruń), 1537-04-10
            odebrano [1537]-04-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 4, k. 108

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 433

Publikacje:
1UBC Nr 915, s. 770 (in extenso; niemiecki regest)
2LECHICKA s. 19 (polski regest)
3MEJOR 1997 Nr 3, s. 156-157 (in extenso; polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu