Liczba odwiedzin: 23581
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #163

Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon]
Antwerp, 1522-09-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 356, k. 78-81
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 23v-29v
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 53, s. 225-247
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 16-17, s. 21-29

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 9-10

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 7, s. 145-146 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu