Liczba odwiedzin: 5124
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #165

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1522-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 46
2kopia język: łacina, XVI w., BK, 228, s. 202-203
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6556, k. 64v (tp)
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 64, s. 291-292
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 80
6ekscerpt język: łacina, XVI w., AGAD, Zbiór Branickich z Suchej, 22/32, s. 626
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 275, s. 108-109
8ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 63, s. 289

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 185
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 23

Publikacje:
1NIEMCEWICZ 1 s. 378-380 (ekscerpt, starts from Ceterum mortuo Romae oratore nostro)
2AT 6 Nr 152, s. 152-153 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu