Liczba odwiedzin: 12258
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1659

Juana DANTISCA do Ioannes DANTISCUS
Pozaldez, 1537-07-07
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 68, k. 162
2kopia język: hiszpański, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 33

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 415

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 20, s. 90-91 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu