Liczba odwiedzin: 25245
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1712

Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS
Valladolid, 1537-03-15
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 281-284
2regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 17r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 507

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 408

Publikacje:
1Starożytności s. 74 (ekscerpt język: polski przekład)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 345, s. 287-288 (angielski regest)
3EZQUERRO s. 274-276 (ekscerpt, typescript (PhD dissertation))
4Españoles Appendix to part I, Nr 2, s. 117 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu