Liczba odwiedzin: 12342
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1718

Miklós OLÁH do Bishop Ioannes [DANTISCUS?]
Linz, 1531-02-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., MOL, P 108, Rep. 71, Fasc. 23, s. 142-143

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 12

Publikacje:
1OLAH 1875 s. 125-126 (in extenso)
2OLAH 2018 Nr 143, s. 205-206 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu