Liczba odwiedzin: 3435
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #172

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Valladolid, 1523-01-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 389, k. 126-127
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 53r-54v
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 115, s. 433-440
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 36, s. 57-59

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 2-3
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 413
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu