Liczba odwiedzin: 10170
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1728

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Löbau (Lubawa), 1537-09-28
            odebrano [1537]-09-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 244, s. 243-246
2regest, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 596
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 214-215
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 157v-158v
5kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 48, s. 363-366
6regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 49r-v

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 41, p. 244-247 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu